Symposium Rijn in Beeld (19 april 2012)

Ossenwaard-DevneterOp donderdag 19 april 2012 vindt het grote slotsymposium van project “Rijn in Beeld” plaats. Dit project heeft enkele jaren het resultaat van 20 jaar rivierprojecten en natuurontwikkeling onderzocht. Belangrijker nog is de vertaling naar inrichtingsprojecten, natuurontwikkeling en het water- en natuurbeleid van de toekomst. Het symposium vindt plaats in de Deventer Schouwburg en op een boot op de IJssel tussen Deventer en de Duursche Waarden. De dag is bedoeld voor iedereen die als werknemer, bestuurder of anderszins betrokken is bij de ontwikkeling van het rivierengebied (overheid, bedrijfsleven, NB-organisaties en NGO’s, adviesbureaus, onderzoeksinstituten etc.).

Aanmelden

De inschrijftermijn voor het symposium is verstreken. Mocht u toch nog willen deelnemen dan kan dat voor het ochtendprogramma. U kunt dan gewoon op donderdagochtend 9:30 naar de Schouwburg in Deventer komen en u bij de inschrijfbalie alsnog inschrijven.

De boottocht is helaas volgeboekt.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Thelma Pichel: t.pichel@congres.net o.v.v. naam en organisatie.

Lees verder…

excursies en lezingendagen

Programma 2011

Excursies en themadagen 2011

pdf icoon10 juni 2011: excursiedag Nederrijn; wat heeft 20 jaar natuurontwikkeling langs de Nederrijn opgeleverd en wat betekent dit voor aankomende projecten?

pdf icoon23 juni 2011: themadag Natura 2000 Rivierengebied. Verbeterkansen voor N2000. Specifiek voor medewerkers van EL&I, DLG, RWS, terreinbeherende org’s

pdf icoon1 juli 2011: themadag project Stroomlijn; Stroomlijn als Kwaliteitsslag? Specifiek voor medewerkers van RWS, DLG en SBB.

In september 2011

 pdf icoonvrijdag 30 september 2011: Excursiedag IJsseldal; Duursche Waarden en Vreugderijkerwaard. Deze excursie is helaas volgeboekt !

 

Excursiedagen in  2010

30 november 2010: Verdiepingsdag nevengeulen

Blauwe-Kamer-Bart-P-12-aug-Deel 2 van de nevengeulendagen vanuit RWS-Waterdienst vormde een verdiepingslag op de nevengeulendag van 9 sept. Hoe leg je op een goede manier nevengeulen aan? Vanuit Rijn in Beeld werd ingegaan op het ontwerpen vanuit de specifieke kenmerken van je riviersysteem. Elk riviertraject heeft zijn eigen aanpak en een goed inrichtingsplan neemt specifieke systeemkenmerken als uitgangspunt. Soms zijn dat stromende nevengeulen, soms ook laagdynamische (rivier)kwelgeulen. Hoe benut je in de detaillering vervolgens processen van grondwater, rivierprocessen, (historische) morfologie, bestaande waarden etc. Ook is ingegaan op de rol van natuurwetgeving in plantrajecten. Voor meer info zie ook website Waterkalender van Rijkswaterstaat.

9 September 2010: Nevengeulendag IJssel
Deel 1 van een dag van Rijkswaterstaat Waterdienst over de werking van nevengeulen. De uitkomsten van Rijn in Beeld over de ontwikkelingen van vele nevengeulen en hoogwatergeulen werden gepresenteerd aan betrokken overheden en initiatiefnemers van projecten. Vervolgens werd het gezelschap mee de Vreugderijkwaard in genomen. Voor meer info zie ook website Waterkalender van Rijkswaterstaat.
 
7 september 2010: Excuriedag Ruimte voor de Rivier IJsseldal

Op dinsdag 7 september vond in samenwerking met de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) een excursiedag in het IJsseldal plaats, waarbij o.a. de Vreugdenrijkerwaard en de Ossenwaard werden aangedaan. Er werd ingeaan op de specifieke kenmerken van de IJssel en verschillen tussen specifieke nevengeulen. Wanneer Laagdynamisch, wanneer hoogdynamisch?Panorama nevengeul Vreugderijkerwaard juli 2006 Bart P lr

Ossenwaard-Bart-P-12-aug-lr

2 September 2010: Themadag over de werking van N2000 in het rivierengebied (met LNV)

Ewijkse Plaat 2 juni 09 lrOp 2 september is vanuit Rijn in Beeld een specifieke themamiddag en excursie georganiseerd rond praktijkervaringen met N2000. Centraal stond de hoe we Natura 2000 beter kunnen inzetten om kwaliteit van inrichtingsprojecten en van natuurontwikkelingsprojecten te beinvloeden. Te vaak is de NB-Wet/N2000 momenteel enkel een procedureel instrument, terwijl er weldegelijk behoefte is aan kwalitatieve sturing van de projecten. Als afsluiting een veldbezoek aan de Ewijk Plaat.

excurise-Beheerdersdag-lage2 Juli 2010: Excuriedag Rivierdynamiek in inrichtingsprojecten langs de Waal

Op 2 juli vond een eerste excursiedag langs de Waal plaats in samenwerking met de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR). Deze excursiedag was bedoeld voor medewerkers van Ruimte voor de Rivier-projecten (projectleiders, gebiedsmanagers etc van bijv. DLG, RWS, waterschappen en gemeenten). In Gameren en de Ewijkse Plaat is ingegaan op het effectief benutten van rivierdynamiek in inrichtingprojecten.