Leeuwense Waard

Beneden-Leeuwen Bart Peters 26 juni 10 (33) pan lr

De Leeuwense Waard is in feite het westelijk deel van de Drutensche Waarden. Midden in het gebied ligt een grote zandplas de Kaliwaal. Van hieruit is in de periode 1994-1997 een stelsel van stromende nevengeulen langs het dorp Beneden-Leeuwen naar het westen gegraven

Vooral het oostelijk deel van het gebied is interessant voor bijzondere (stroomdal)flora en insectenfauna, mede door de aanzienlijke zandafzettingen en zandwaaiers die er de laatste jaren zijn ontstaan. De nevengeulen hebben zich vooralsnog wat minder soortenrijk ontwikkeld, vermoedelijk door de kleiige afwerking van de geulen. De komende jaren zal de firma Dekker van de Kamp de nodige inrichtingswerken uitvoeren, waardoor het gebied nog interessanter kan worden. Zo is begonnen met het verondiepen van de zandplas en zullen de nevengeulen ver naar het oosten worden doorgetrokken.

pdf icoonDownload hier de gebiedsrapportage van Beneden-Leeuwen